image

Nolikums Bānīša kauss 2017

  Riteņbraukšanas sacensības "Bānīša kauss 2017 jeb Apsteidz tvaiku!"  

1. Mērķis un uzdevumi


1.1. Veicināt Gulbenes novada un citu novadu iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās.

1.2. Popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā veselību veicinošu sporta veidu.
1.3. Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.
1.4. Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm tādējādi veicinot arī tūrisma attīstību.

1.6. Veicināt novadu iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās.


2. Starta vieta un laiks


2.1. Pulksten 11.00 - sākums bērnu veloaktivitātēm Gulbenes dzelzceļa stacijas tuvumā (Dzelzceļa ielā 8a, Gulbenē).

2.2. Pulksten 13.00 - starts sacensībām “Bānīša kauss 2017 jeb Apsteidz tvaiku!” (Dzelzceļa ielā 8a, Gulbenē).


3. Distance un starta laiks


3.1. Pulksten 11.00 - starts bērnu sacensībām, trases garums 0,4 - 4 km Gulbenes dzelzceļa stacijas tuvumā un pa Emzes parku.

3.2. Pulksten 13.00 - starts sacensībām “Bānīša kauss 2017 jeb Apsteidz tvaiku!” pie Gulbenes dzelzceļa stacijas. Starts tiek dots reizē ar bānīša atiešanu maršrutā Gulbene-Alūksne. Sacensības notiek pa lauku ceļiem Gulbenes un Alūksnes novadu teritorijā šaursliežu dzelzceļa maršruta tuvumā. Atsevišķās vietās trase virzīsies arī pa autoceļiem, tādēļ lūdzam dalībniekus ievērot ceļu satiksmes noteikumus.

4. Dalībnieku grupas

Bērnu sacensībām pie Gulbenes dzelzceļa stacijas


Bērni – 2012. līdz 2009.gadā dzimušie

0,4 - 0,5 km

Bērni – 2008. līdz 2006.gadā dzimušie

1 - 2 km

Meitenes – 2005. līdz 2004.gadā dzimušie

3 - 4 km

Zēni – 2005. līdz 2004.gadā dzimušie

3 - 4 km

Grupu sadalījums sacensībām „Bānīša kauss 2017 jeb Apsteidz tvaiku!”


Meitenes

1999.g. - 2003.g. (14 - 18 gadi)

45-50 km

Sievietes

1983.g. - 1998.g. (19 - 34 gadi)

45-50 km

Sievietes

1973.g. - 1982.g. (35 - 44 gadi)

45-50 km

Sievietes

1972.g. un vecākas (45 gadi un vecākas)

45-50 km

Zēni

1999.g. - 2003.g. (14 -18 gadi)

45-50 km

Vīri

1983.g. - 1998.g. (19 - 34 gadi)

45-50 km

Vīri

1973.g. - 1982.g. (35 - 44 gadi)

45-50 km

Vīri

1963.g. - 1972.g. (45 - 54 gadi)

45-50 km

Vīri

1962.g. un vecāki (55 gadi un vecāki)

45-50 km


5. Vērtēšana


5.1. Sacensībās rezultātus vērtē kā individuāli, tā komandām.

5.2. Komandu vērtējumā tiek vērtēti rezultāti sacensību “Bānīša kauss 2017 jeb Apsteidz tvaiku!” distancē Gulbene-Alūksne.

5.3. Komandas rezultāts tiek aprēķināts, summējot četru ātrāko vīriešu un vienas sievietes rezultātus.6. Numuru sistēma


6.1. Bērnu sacensībām numuri tiek izsniegti pieteikšanās kārtībā sacensību dienā uz vietas no pulksten 10.00.

6.2. Sacensībām “Bānīša kauss 2017 jeb Apsteidz tvaiku!” numuri tiek izsniegti sacensību dienā no pulksten 10.00 (Dzelzceļa ielā 8a, Gulbenē).7. Pieteikšanās


7.1. Bērnu sacensībām pieteikšanās sacensību dienā no pulksten 10.00 līdz 10.45.

7.2. Sacensībām “Bānīša kauss 2017 jeb Apsteidz tvaiku!” notiek iepriekšēja pieteikšanās biedrības “VeloRīts” mājaslapā www.velorits.lv sadaļā “Bānīša kauss 2017”. Pieteikties sacensībām var līdz 21.augusta pulksten 23.59. Sacensību dienā reģistrācija no Pl. 10:00 līdz 12:00.

7.3. Dalībnieku skaits ierobežots.

7.4. Dalībnieki startā tiek izvietoti pieteikšanās secībā.8. Dalības maksa


8.1. Bērnu sacensībām - 2 EUR. Dalības maksa tiks iekasēta uz vietas sacensību dienā pie reģistrācijas.

8.2. Sacensībām “Bānīša kauss 2017 jeb Apsteidz tvaiku!”:

2003. - 1999.gadā dzimušajiem līdz 21.augustam – 5 EUR, sacensību dienā – 15 EUR;

1998.gadā dzimušajiem un vecākiem līdz 21.augustam – 7 EUR, sacensību dienā - 15 EUR.

8.3. Dalības maksa jāsamaksā bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz nolikuma 11.punktā norādītajiem rekvizītiem līdz 21.augusta pulksten 23.59. Organizācijām, pēc pieprasījuma, var tikt izrakstīts rēķins apmaksai.

8.4. Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

8.5. Dalības maksā ietilpst:

  • marķēta un sagatavota trase;

  • dalībnieka numurs;

  • dzirdināšanas punkti trasē;

  • ēdināšana pēc finiša;

  • neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi – starta/ finiša zonā dežūrē neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. 9. Noteikumi


9.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs ar velosipēda vadīšanas iemaņām.
9.2. Nepilngadīgo sacensību dalībnieku anketas aizpilda un paraksta vecāki vai likumīgais pārstāvis.
9.3. Sacensībās atļauts piedalīties ar visa veida velosipēdiem, ņemot vērā, ka trase sastāv no ceļiem ar dažādu segumu (meža takas, grants, smiltis, asfalts). Velosipēdiem jābūt labā tehniskā stāvoklī.
9.4. Visiem dalībniekiem ir
obligātas aizsargķiveres. Visa distance ir jāveic ar galvā uzliktu un aizsprādzētu aizsargķiveri. Par tās nelietošanu vai par neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.
9.5. Katrs sacensību dalībnieks, saņemot sacensību dalībnieka numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu vai sevis pārstāvētās nepilngadīgās personas veselības stāvokļa atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.
9.6. Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/ vai materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem, traumām un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
9.7. Apstiprinot savu dalību sacensībās ar parakstu, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas pret organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām iespējamā nelaimes gadījumā vai materiālo zaudējumu rašanās gadījumā, kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai savādākā ceļā.
9.8. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
9.9. Reģistrējoties katram dalībniekam tiek piešķirts dalībnieka numurs, kurš ir jāpiesprauž velosipēda priekšā labi redzamā vietā.
9.10. Katram dalībniekam starta zonā jāieņem sava starta vieta attiecīgajā koridorā pēc numuru kārtības.
9.11.
Distance virzās pa koplietošanas ceļiem, jābūt uzmanīgiem, šķērsojot koplietošanas ceļus! Par maršruta neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts!


10. Apbalvošana


10.1. Sacensībās “Bānīša kauss 2017 jeb Apsteidz tvaiku!” tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā, nolikuma 4.punkts (diploms, medaļa, balva).

10.2. Absolūtajā vērtējumā tiks apbalvoti seši labākie sieviešu un vīriešu konkurencē:

1.vieta – 100 EUR, diploms, kauss;

2.vieta – 80 EUR, diploms, kauss;

3.vieta – 60 EUR, diploms, kauss;

4.vieta – 30 EUR, diploms;

5.vieta – 20 EUR, diploms;

6.vieta – 10 EUR, diploms.

10.3. 1. līdz 3.vietu ieguvušās komandas apbalvo ar kausiem un diplomiem. Sacensību "Bānīša kauss 2017 jeb Apsteidz tvaiku!" apbalvošana pie Alūksnes dzelzceļa stacijas Pl. 16:00.

10.4. Bērnu sacensībās tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā, nolikuma 4.punkts (medaļa, diploms, balva); visiem bērnu sacensību dalībniekiem – medaļas. Apbalvošana pie Gulbenes dzelzceļa stacijas Pl 12:00.

10.5. Strīdus gadījumā dalībniekam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kur ir norādīti dzimšanas dati.

11. Informācija un organizatori

Riteņbraukšanas sacensības “Bānīša kauss 2017 jeb Apsteidz tvaiku!” organizē biedrība “Gulbenes velo klubs “VeloRīts”” sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldības aģentūru “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” un Alūksnes novada pašvaldību.

Kontakti:


Vilnis Veļķeris, e-pasts: aluksne.sports@inbox.lv, tālr. 29273114 (Alūksne);

Imants Kublačovs, e-pasts: velorits@inbox.lv, tālr. 29242122 (Gulbene).


Norēķinu rekvizīti:


Biedrība “VeloRīts”

Reģ. Nr. 40008245797

Raiņa iela 2, Gulbene,

Gulbenes nov., LV-4401

Konts: SWEDBANK

Nr. LV06HABA0551041120634

Sazinies ar mums

 Sazinieties ar mani 

© 2017 VeloRīts Biedrība