image

Nolikums Bānīša kauss 2018

  Riteņbraukšanas sacensības "Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!"  

1. Mērķis un uzdevumi


1.1. Veicināt Gulbenes novada un citu novadu iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās.

1.2. Popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā veselību veicinošu sporta veidu.
1.3. Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.
1.4. Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm tādējādi veicinot arī tūrisma attīstību.

1.5. Veicināt novadu iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās.


2. Starta vieta un laiks


2.1. Pulksten 11.00 - starts sacensībām “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!” (Alūksnes dzelzceļa stacija, Jāņkalna iela 52, Alūksnē).

2.2. Pulksten 12:10 - 12:20 – starts sacensībām “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz Tvaiku Tautas braucienam Stāmeriena - Gulbene ( Stāmerienes dzelzceļa stacijas tuvumā). Atkarībā no tvaika vilciena pienākšanas laika stacijā.


3. Distance un starta laiks


3.1. Pulksten 11:00 - starts sacensībām “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!” 49-50 km. (Gulbenes dzelzceļa stacija, Jāņkalna iela 52, Alūksnē). Starts tiek dots reizē ar bānīša atiešanu maršrutā Alūksne - Gulbene. Sacensības notiek pa lauku ceļiem Alūksnes un Gulbenes novadu teritorijā šaursliežu dzelzceļa maršruta tuvumā. Atsevišķās vietās trase virzīsies arī pa autoceļiem, tādēļ lūdzam dalībniekus ievērot ceļu satiksmes noteikumus.

3.2. Pulksten 12:10 – 12:20 - starts sacensībām “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!” 14 km. tautas braucienam Stāmeriena – Gulbene. Starts tiek dots bānīša ienākšanas brīdī stacijā “Stāmeriene”. Sacensības notiks pa asfaltu un lauku ceļiem, tādēļ lūdzam dalībniekus ievērot ceļu satiksmes noteikumus.


4.Grupu sadalījums sacensībām „Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!”


Meitenes

2000.g. - 2004.g. (14 - 18 gadi)

45-50 km

Sievietes

1984.g. - 1999.g. (19 - 34 gadi)

45-50 km

Sievietes

1974.g. - 1983.g. (35 - 44 gadi)

45-50 km

Sievietes

1973.g. un vecākas (45 gadi un vecākas)

45-50 km

Zēni

2000.g. - 2004.g. (14 -18 gadi)

45-50 km

Vīri

1984.g. - 1999.g. (19 - 34 gadi)

45-50 km

Vīri

1974.g. - 1983.g. (35 - 44 gadi)

45-50 km

Vīri

1964.g. - 1973.g. (45 - 54 gadi)

45-50 km

Vīri

1963.g. un vecāki (55 gadi un vecāki)

45-50 km4.1. Tautas braucienā drīkst piedalīties dalībnieki no 10 gadu vecuma!!!!!!!5. Vērtēšana


5.1. Sacensībās “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!” rezultātus vērtē kā individuāli, tā komandām.

5.2. Komandu vērtējumā tiek vērtēti rezultāti sacensību “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!” distancē Alūksne - Gulbene.

5.3. Komandas rezultāts tiek aprēķināts, summējot četru ātrāko vīriešu un vienas sievietes rezultātus.

5.4. Tautas distancē Stāmeriena – Gulbene absolūtajā vērtējumā tiek vērtēti seši ātrākie gan sieviešu konkurencē, gan vīriešu konkurencē. Zēnu un meiteņu konkurencē no 10 - 13 gadiem tiek vērtēti seši ātrākie.6. Numuru sistēma


6.1. Sacensībām “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!” numuri tiek izsniegti sacensību dienā no pulksten 9:00 (Alūksnes dzelzceļa stacija, Jāņkalna ielā 52, Alūksnē).

6.2. Sacensībām “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!” tautas distancei numuri tiek izsniegti sacensību dienā no pulksten 10:00 ( Stāmerienā pie dzelzceļa stacijas)7. Pieteikšanās


7.1. Sacensībām “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!” notiek iepriekšēja pieteikšanās biedrības “VeloRīts” mājaslapā www.velorits.lv sadaļā “Bānīša kauss 2018”. Pieteikties sacensībām var līdz 21.augustam pulksten 23.59.

7.2. Sacensībām “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!” tautas distancei notiek iepriekšēja pieteikšanās biedrības “VeloRīts” mājaslapā www.velorits.lv sadaļā “Bānīša kauss 2018”. Pieteikties sacensībām var līdz 21.augustam pulksten 23.59.

7.3. Maršruta Alūksne – Gulbene distancē dalībnieki startā tiek izvietoti pēc 2017. gada sacensību rezultātiem, pārējie pieteikšanās secībā.

7.4. Tautas distancē dalībnieki startā tiek izvietoti pieteikšanās secībā8. Dalības maksa


8.1. Sacensībām “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!” (Alūksne – Gulbene):

2000. - 2004.gadā dzimušajiem līdz 21.augustam – 7 EUR, sacensību dienā – 15 EUR;

1998.gadā dzimušajiem un vecākiem līdz 21.augustam – 10 EUR, sacensību dienā - 15 EUR.

8.2. Sacensībām “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!” tautas distancē (Stāmeriena-Gulbene):

Visiem dalībniekiem līdz 21.augustam – 5 EUR, sacensību dienā - 10 EUR.

Uzrādot pensionāra apliecību dalības maksa – 2.50 EUR.

8.3. Dalības maksa jāsamaksā bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz nolikuma 11.punktā norādītajiem rekvizītiem līdz 21.augustam pulksten 23.59. Organizācijām, pēc pieprasījuma, var tikt izrakstīts rēķins apmaksas veikšanai.

8.4. Dalībniekiem būs iespēja reģistrēties sacensību dienā par atsevišķu samaksu.

8.5. Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

8.6. Dalības maksā ietilpst:

  • marķēta un sagatavota trase;

  • dalībnieka numurs;

  • dzirdināšanas punkti trasē;

  • ēdināšana pēc finiša;

  • neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi – starta/ finiša zonā dežūrē neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. 9. Noteikumi


9.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs ar velosipēda vadīšanas iemaņām.
9.2. Nepilngadīgo sacensību dalībnieku anketas aizpilda un paraksta vecāki vai likumīgais pārstāvis.
9.3. Sacensībās atļauts piedalīties ar visa veida velosipēdiem, ņemot vērā, ka trase sastāv no ceļiem ar dažādu segumu (meža takas, grants, smiltis, asfalts). Velosipēdiem jābūt labā tehniskā stāvoklī.
9.4. Visiem dalībniekiem ir
obligātas aizsargķiveres. Visa distance ir jāveic ar galvā uzliktu un aizsprādzētu aizsargķiveri. Par tās nelietošanu vai par neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.
9.5. Katrs sacensību dalībnieks, saņemot sacensību dalībnieka numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu vai sevis pārstāvētās nepilngadīgās personas veselības stāvokļa atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.
9.6. Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/ vai materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem, traumām un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
9.7. Apstiprinot savu dalību sacensībās ar parakstu, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas pret organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām iespējamā nelaimes gadījumā vai materiālo zaudējumu rašanās gadījumā, kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai savādākā ceļā.
9.8. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
9.9.Katram dalībniekam, reģistrējoties, tiek piešķirts dalībnieka numurs, kurš ir jāpiesprauž velosipēda priekšā labi redzamā vietā.
9.10. Katram dalībniekam starta zonā jāieņem sava starta vieta attiecīgajā koridorā pēc numuru kārtības.
9.11.
Distance virzās pa koplietošanas ceļiem, jābūt uzmanīgiem, šķērsojot koplietošanas ceļus! Par maršruta neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts!


10. Apbalvošana


10.1. Sacensībās “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!” tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā, nolikuma 4.punkts ( medaļa, balva).

10.2. Absolūtajā vērtējumā tiks apbalvoti seši labākie sieviešu un vīriešu konkurencē:

1.vieta – 100 EUR, diploms, kauss;

2.vieta – 80 EUR, diploms, kauss;

3.vieta – 60 EUR, diploms, kauss;

4.vieta – 40 EUR, diploms;

5.vieta – 30 EUR, diploms;

6.vieta – 20 EUR, diploms.

10.3. 1. līdz 3.vietu ieguvušās komandas apbalvo ar kausiem.

10.4. Sacensībās “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!” tautas distancē absolūtajā vērtējumā tiks apbalvoti seši labākie sieviešu un vīriešu konkurencē (medaļa, balva). Pārējiem sacensību dalībniekiem būs iespēja saņemt veicināšanas balvas par dažādām izcīnītām vietām.

10.5. Strīdus gadījumā dalībniekam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kur ir norādīti dzimšanas dati.

11. Informācija un organizatori

Riteņbraukšanas sacensības “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!” organizē biedrība “Gulbenes velo klubs “VeloRīts”” sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldības aģentūru “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” un Alūksnes novada pašvaldību.

Kontakti:


Vilnis Veļķeris, e-pasts: aluksne.sports@inbox.lv, tālr. 29273114 (Alūksne);

Imants Kublačovs, e-pasts: velorits@inbox.lv, tālr. 29242122 (Gulbene).


Norēķinu rekvizīti:


Biedrība “VeloRīts”

Reģ. Nr. 40008245797

Raiņa iela 2, Gulbene,

Gulbenes nov., LV-4401

Konts: SWEDBANK

Nr. LV06HABA0551041120634

Sazinies ar mums

 Sazinieties ar mani 

© 2018 VeloRīts Biedrība